Nëse jeni shtetas shqiptar dhe nuk mund të paguani me kartë VISA, MascterCard apo PayPal,jeni të lutur të paraqiteni pranë sporteleve të agjencisë EasyPay.

You can PAY

FROM

SHOQ MARATON ALBANIA

NIPT: L91910453M

505003586

NCBAALTX

AL4120511557003586CLOTCLALLA

AL0820511557003586CLOTCFEURA

BANKA KOMBETARE TREGETARE

KOMUNA E PARISIT

Rr.Medar Shtylla, nd 30, kati 1, Tirane